Staat van afwerking

In de koopsommen van Kop van Noord is nagenoeg alles inbegrepen. De woningen worden intern compleet opgeleverd met alle installaties, behangklare wanden, binnendeuren, het sanitair en een complete keuken. Ten aanzien van het sanitair en de keukens hebben kopers de keuze uit een aantal varianten. Ten aanzien van de keuken geldt een stelpost met een bedrag dat in mindering wordt gebracht op koopsom indien een koper een eigen keuken wenst samen te stellen. Na ondertekening van de koopovereenkomst kunnen kopers terecht bij de betreffende leveranciers om hun keuze vast te leggen.

Tevens bestaat voor de kopers van Kop van Noord de unieke mogelijkheid het energielabel van hun woning te verbeteren. Tegen betaling van een kleine meerprijs kunnen individuele woningen zonnepanelen op het dak van het gebouw verwerven ter verbetering van het energielabel.

Wegens de verleende omgevingsvergunning en het feit dat reeds is aangevangen met de bouwwerkzaamheden zijn wijzigingen in de indelingen zoals getoond in de projectinformatie voor oplevering helaas niet mogelijk. Wijzigingen in de indeling kunnen desgewenst na oplevering in opdracht van de kopers zelf worden doorgevoerd.

Parkeren

Kopers van woningen in het project met een auto, die een vaste parkeerplaats wensen, kunnen terecht in de naastgelegen parkeergarages van de gemeente Rotterdam “Zoomstraat” en “Benthuizerstraat”. Deze garages liggen beiden tegenover het project aan de Benthuizerstraat en bieden plek aan totaal 229 auto’s tegen een tarief van €29,29 per maand voor bewoners. Ten behoeve van het project zijn 25 (huur) parkeerplaatsen gereserveerd in parkeergarage “Benthuizerstraat”, waarvan 2 ten behoeve van deelauto’s voor de VVE. Er zijn 23 parkeerplaatsen door de ontwikkelaar toegewezen aan een beperkt aantal woningen.

Kopers van woningen waar geen parkeerplaats aan is toegewezen en die graag een (of meerdere) parkeerplaats(en) willen, verwijzen wij naar de website van de gemeente Rotterdam voor het reserveren of huren van een parkeerplaats. De kopers van het project dienen zelf een parkeerplaats te reserveren of te huren in voorgenoemde parkeergarages. De ontwikkelaar staat niet in voor de eventuele beschikbaarheid van parkeerplaatsen, behoudens ten behoeve van de woningen waaraan parkeerplaatsen zijn toegewezen. Tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Rotterdam is bij het verlenen van de omgevingsvergunning van dit project overeengekomen dat geen parkeervergunningen voor de woningen zullen worden afgegeven in de parkeerzone waar het project is gelegen.